บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด กับ มาตรฐานการผลิต (STANDARDIZE)

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xbIY7EpU4LoRgmE7fJzxV5q1LJOygcBp/view?ts=5f259292

  ภายใต้นโยบายและหลักการของบริษัทในการผลิต ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีความสะอาด ปลอดภัย และรสชาติที่ดี  สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการนำน้ำปลาร้าปรุงสุกไปประกอบอาหารให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น

  วันนี้ เพชรดำฟู้ดส์ ได้ยกระดับมาตรฐานของการกระบวนการผลิตไปสู่ระบบ GMP /HACPP และ HALAL ที่ยืนยันถึงคุณภาพการผลิต ที่สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและต่างประเทศ

                                                                                       

Powered by MakeWebEasy.com